Ćurić Darko

020 665 163
notar.curic@t-com.me
067 879 083

Biografija

Rođen 29. decembra 1964. godine u Sarajevu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu 1988. godine.

Pravosudni ispit položio 1990. godine.

Notarski ispit položio 2010. godine.

Radno iskustvo:

1988. – 1990.  Advokatski pripravnik

1990. – 1992.  Pravni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova

1992. – 2002.  Advokat

2002. – 2004.  Savjetnik u Međunarodnom sudu za ljudska prava „Human Rights Chamber“ i Koordinator-registrar Vijeća sudija u „Human Rights Commission“ Sarajevo

2005. – 2006.  Šef apelacionog odjeljenja Ustavnog suda

2006. – 2011.  Direktor Direkcije za pravne poslove EPCG

Od 2011.         Notar

Bio je jedan od tri kandidata Države Crne Gore za sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Govori engleski jezik, a služi se italijanskim jezikom.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-34/11 od 15. septembra 2011. godine.