Đurasović Maja

020 261 420
maja@notari.me
saradnici@notarka.me
067 97 22 77

Biografija

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-1/19 od 23. aprila 2019. godine.