Ismailaga Ilirjana

030 411 006
butrint@t-com.me
069 024 665
068 083 066

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-30/11 od 29. aprila 2011. godine.

U notarskoj kancelariji su u upotrebi albanski, engleski, ruski i italijanski jezik.