Jovanović Rade

033 474 212
notarjovanovic@gmail.com
069 041 395
067 811 738

Biografija

Rođen na Cetinju, 1963. godine.

Osnovnu i srednju školu završio u Budvi.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Pravosudni ispit položio u Beogradu 1996. godine.

Notarski ispit položio u Podgorici 2012. godine.

Bavio se advokaturom do aprila 2013. godine, od kada je upisan u imenik Notara Crne Gore.

Bio Predsjednik Opštine Budva 2003. i 2004. godine.

Oženjen i otac dvoje djece.

Govori engleski i ruski jezik.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-03/13 od 5. aprila 2013. godine.