Jovović Milena

020 616 088
notarmilenajovovic@gmail.com
067 175 447

Biografija

Rodjena u Podgorici 03.09.1988.godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu UCG 2011. godine.

Rješenjem Advokatske komore Crne Gore upisana kao advokat počev od 2013.godine do 2023.godine, kada je imenovana za notara Odlukom Ministarstva pravde broj UPI 01-109/23-401 od 03.04.2023.godine za područje Osnovnog suda u Podgorici, sa službenim sjedištem u Zeti.