Kalabrezi Gzim

030 411 995
kalabrezi@t-com.me
069 032 924

Biografija

Rođen u Ulcinju 1959. godine. Po završenom Pravnom fakultetu zaposlio se u Osnovnom sudu u Ulcinju 1982. godine, gdje je nakon obavljenog pripravničkog staža obavljao fukciju sudije do kraja 1992. godine, kada je počeo raditi kao advokat sve do imenovanja za notara jula mjeseca 2011. godine. Govori njemački jezik.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-29/11 od 29. aprila 2011. godine.