Kašćelan Branka

032 325 488
notarkascelan@t-com.me
069 453 123
069 151 714
063 210 021
069 069 258

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-22/11 od 29. aprila 2011. godine.