Klikovac Radmila

020 684 659
notar.radmilaklikovac@gmail.com
069 557 278

Biografija

Rođena Bogojević 7. maja 1963. godine u Peći. Maturirala kao đak generacije Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Diplomirala sa prosječnom ocjenom 9,13 na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Radila kao sudijski pripravnik u Vrhovnom sudu Crne Gore i u Osnovnom sudu u Podgorici od 1989. godine. Sledeće, 1990. godine položila pravosudni ispit u Beogradu. Nakon pripravničke prakse radila u Sudu za prekršaje u Podgorici kao stručni saradnik od 1991. do 1995. godine.

Za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici imenovana 1995. godine.

Cijeli radni vijek od 22 godine, provela u pravosuđu.

Za notara Crne Gore, sa službenim sjedištem u Podgorici, imenovana 2011. godine.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-2/11 od 29. aprila 2011. godine.