Knežević Dalibor

033 453 116
dalibor.knezevic@notar.co.me
office@notar.co.me
067 335 131

Biografija

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-25/11 od 29. aprila 2011. godine.