Knežević Dalibor

+382 33 453 116
dalibor.knezevic@notar.co.me
office@notar.co.me
info@notar.co.me
+382 67 602 744

Biografija

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-25/11 od 29. aprila 2011. godine.