Knežević Irena

041 232 812
irenaknezevic@notari.me
069 074 023
069 152 705
069 152 706

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-17/11 od 29. aprila 2011. godine.