Knežević Verica

032 334 134
verica.knezevic@t-com.me
verica2112@gmail.com
067 284 153
069 153 257
068 835 161

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-02/13 od 3. aprila 2013. godine.