Konatar Biljana

050 431 104
notarkonatarbiljana@t-com.me
konatarbiljana@yahoo.com
067 285 306
063 284 375
068 477 467

Biografija

Rođena 22. oktobra 1960. godine u Bijelom Polju, gdje sam završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Podgorici, Pravosudni ispit sam položila u Beogradu 1990. godine. Notarski ispit sam položila 2010. godine. Poslove notara obavljam od 25. jula 2011. godine.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-10/11 od 29. aprila 2011. godine.