Kostić Lela

040 246 880
kosticlela@hotmail.com
069 716 132
069 151 733

Biografija

Rođena 25. septembra 1965. godine u Nikšiću.

Diplomirala na Pravnom Fakultetu u Podgorici.

Pravosudni ispit položen 2003. godine.

Notarski ispit položen 2010. godine.

Radno iskustvo stekla u A.D. Montex Nikšić kao referent u spoljnoj trgovini, pripravnički staž završila u Osnovnom sudu Nikšić. Od 2002. godine zaposlena u lokalnoj upravi opštine Nikšić kao Sekretar sekretarijata za urbanizam i kao samostalni savjetnik do imenovanja za Notara 2011.

Relevantna iskustva u nevladinom sektoru na projektima unapređenja standarda civilnog društva: Liderstvo u lokalnoj upravi, umjeće komunikacije.

Ima dva sina Marka i Nemanju koji su zaposleni u notarskoj kancelariji.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-15/11 od 29. aprila 2011. godine.