Krivokapić Kuhar Aleksandra

031 340 749
notar.akuhar@gmail.com
067 331 120
069 048 074

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-5/16 od 2. juna 2016. godine.