Lekić Pake

030 311 025
notar.lekic@yahoo.com
069 321 145

Biografija

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-27/11 od 29. aprila 2011. godine.