Marija Perišić

040 689 270
notar.marijaperisic@gmail.com
067 641 177
069 832 316

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-02/20 od 24. septembra 2020. godine.