Marković Ljubiša

040 235 377
notarmarkovic@gmail.com
067 208 348
069 040 348

Biografija

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-14/11 od 29. aprila 2011. godine.