Milošević Marina

030 312 383
notar.marina@t-com.me
069 037 697
067 088 383

Biografija

Rođena 4. avgusta 1969. godine u Goraždu (BiH). Pravni fakultet završila 1994. godine na Univerzitetu Crna Gora u Podgorici.

– 1995. – 1997. radila kao pripravnik kod Osnovnog tuužioca u Baru.

– 1997. – 1999. radila kao šef kabineta predsjednika Opštine Bar.

– 1999. – 2004. radila kao savjetnik sekretara za planiranje i uređenje prostora Opštine Bar.

– 2004. – 2011. radila kao ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka Opštine Bar.

2000. god. položila pravosudni ispit kod Ministarstva pravde u Podgorici.

2010. god. položila Notarski ispit kod Ministarstva pravde u Podgorici.

2011. god. imenovana za Notara u Baru.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-28/11 od 29. aprila 2011. godine.