Pantović Lidija

020 278 527
pantoviclidija.notar@gmail.com
068 699 910
067 337 362
068 114 363
069 574 482

Biografija

Upisana u Imenik notara pod brojem 8/11-3/20 od 03.12.2020. godine