Perović Marinko

040 244 919
lear@t-com.me
068 763 850
069 324 304

Biografija

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8-13/11 od 29. aprila 2011. godine.