Rakočević Nela

032 663 472
notarnelarakocevic@gmail.com
notarnelasaradnici@gmail.com
069 120 160

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-3/16 od 27. maja 2016. godine.