Sekulić Vuksan

050 200 107
vuksan.sekulic@gmail.com
068 456 041
068 784 282

Biografija

Rođen 25. decembra 1979. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je obavio pripravnički staž u Advokatskoj kacelariji Anđelković u Beogradu.
Notarski ispit položio u maju 2016. godine, a 01. avgusta 2017. godine odlukom Ministarstva pravde imenovan za notara.

Upisan u Imenik notara, po Rješenju, br.8/11-2/17 od 26.09.2017. godine.