Stojković Anka

020 230 030
020 240 760
notar.ankastojkovic@t-com.me
067 505 470
067 411 017
069 017 295

Biografija

Rođena 18. aprila 1958. godine u Danilovgradu, završila gimnaziju „Slobodan Škerović“ i pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore u Podogorici.

– 1984. – 1990. godine, radila kao opštinski upravni i inspektor rada u Danilovgradu.

– 1990. – 2003. godine, republički inspektor rada PJ Podgorica.

– 2003. – 2009. godine, Glavni inspektor rada Crne Gore.

– 2009. – 2011. godine, pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja.

Položila pravosudni ispit u Novom Sadu, 1986. godine, a notarski ispit januara 2010. godine.

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8-35/11, od 28. oktobra 2011. godine.