Strugar Dragoljub

020 672 399
notardragoljubstrugar@gmail.com
069 013 389

Biografija

Rođen 31.03.1957. godine u Bijelom Polju.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 16.11.1981. godine.

Pravosudni ispit položio 24.04.1985. godine.

Notarski ispit položio 2010. godine.

Radno iskustvo:

Pripravnički staž u trajanju od 2 godine odradio u periodu od 1982. – 1984. godine kod Opštinskog Javnog tužioca u Titogradu.

Od 1985. do 1987. godine radio kao sudija Opštinskog suda za prekršaje u Titogradu.

Od 1987. do 1994. radio kao zamjenik Opštinskog Javnog Tužioca u Podgorici.

Na lični zahtjev 1994. godine razriješen dužnosti zbog odlaska u advokaturu.

Od 1994. do 2016. godine radio kao advokat.

U periodu od 2012. do 2016. godine bio član Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore.

2014. godine bio jedan od kandidata za Državnog tužioca Crne Gore.

Notar od 30.05.2016 godine, sa radom počeo 11.07.2016 godine.

Upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-6/16.