Živaljević Milena

020 811 190
notar-zivaljevic@t-com.me
067 383 774

Biografija

Upisana u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-4/16 od 31. maja 2016. godine.