Medjunarodna saradnja

Međunarodna unija notara (UINL) je organizacija latinskih notarijata, koju čine notarijati iz 84 zemlje svijeta, a na Kongresu održanom u Alžiru 18. oktobra 2012. godine, donijela je odluku o prijemu Notarske komore Crne Gore u punopravno članstvo.

Međunarodna notarska unija (UINL) je veoma pozitivno ocijenila zakonodavni okvir i rad notara i dala punu podršku i pomoć razvoju notarske službe u Crnoj Gori.

Članovi organa i komisija UINL:

  • Darko Ćurić, član Generalnog Savjeta UINL i zamjenik člana člana Komisije za evropske poslove (CAE)
  • Igor Stijović, Član Komisije za evropske poslove (CAE)

Savjet notarijata Evropske unije (CNUE)je organizacija koju čine 22 zemlje članice Evropske Unije u kojima je uspostavljen notarijat latinskog tipa i vrlo je uticajna u pogledu donošenja odluka koje se tiču promocije i zaštite interesa notarijata i uspostavljanja pravne sigurnosti kroz uticaj na donošenje zakona i drugih propisa u Evropi.

Na sjednici Skupštine CNUE koja je održana 9. decembra 2016. godine u Briselu sve članice CNUE su jednoglasno odlučile da se Notarska komora Crne Gore primi u članstvo CNUE u statusu posmatrača. Ovim je Notarskoj komori i crnogorskim notarima odato veliko priznanje za dosadašnje postignute rezultate u radu i doprinosu uspostavljanja pravne sigurnosti.

Partnerstvo sa notarima na teritoriji Okružnog suda u Bonu

Prilikom posjete delegacije notara iz Bona u junu 2013. godine, sklopljen je sporazum o partnerstvu između notara sa službenim sjedištem na području Okružnog suda u Bonu i Notarske komore Crne Gore.

Ovaj sporazum otvorio je mogućnost da se crnogorski notari dodatno usavršavaju u državi koja baštini najbolju evropsku tradiciju u oblasti notarijata i to u periodu od avgusta do novembra 2014. godine, kada su tri grupe crnogorskih notara imale prilike da posjete Bon i učestvuju u obuci i upoznavanju rada i funkcionisanja notarskih kancelarija u Bonu i institucija bliskih ovoj profesiji.

Dokumenti: