Organizacija

Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čini 56 notara i to:

 1. Adrović Harun
 2. Adžić Jadranka
 3. Antunović Ljubica
 4. Bjeković Danko
 5. Bogavac Svetozar
 6. Bogić Mira
 7. Bošnjak Slavica
 8. Božović Senja
 9. Čepić Tanja
 10. Čović Biljana
 11. Ćurić Darko
 12. Đurasović Maja
 13. Ismailaga Ilirjana
 14. Janjušević Nataša
 15. Jovanović Danilo
 16. Jovanović Rade
 17. Kalabrezi Gzim
 18. Kardović Musić Majda
 19. Kašćelan Branka
 20. Klikovac Lidija
 21. Klikovac Radmila
 22. Knežević Dalibor
 23. Knežević Irena
 24. Knežević Verica
 25. Konatar Biljana
 26. Kostić Lela
 27. Kovačević Irena
 28. Kožar Feho
 29. Krivokapić Kuhar Aleksandra
 30. Lekić Pake
 31. Lekić Šućo
 32. Magdelinić Miladin
 33. Marić Tamara
 34. Marković Ljubiša
 35. Marković Veselinka
 36. Milošević Marina
 37. Moštrokol Milica
 38. Pantović Lidija
 39. Pavlović Svetlana
 40. Perović Marinko
 41. Perišić Marija
 42. Radović Sonja
 43. Rakočević Nela
 44. Redžepagić Senad
 45. Sekulić Vuksan
 46. Stijović Igor
 47. Stojković Anka
 48. Strugar Dragoljub
 49. Škopelja Zoran
 50. Veljić Milonja
 51. Vujović Ranka
 52. Vukčević Andrijana
 53. Vukčević Slavka
 54. Vukićević Branislav
 55. Vuksanović Branka
 56. Živaljević Milena

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.

Organi Notarske komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore
 • Disciplinski tužilac
 • Prvostepena i drugostepena komisija
 

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Vukićević Branislav.

Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore:
 Igor Stijović

Članovi Upravnog odbora su:
 Adžić Jadranka, Antunović Ljubica, Bogavac Svetozar, Bogić Mira, Ćurić Darko, Jovanović Rade i Veljić Milonja.

Članovi komisije za pregled finansijskog poslovanja su:
Vuksanović Branka, Vukčević Andrijana i Milena Živaljević.

Disciplinski tužilac Notarske komore Crne Gore je: Bojana Burzan – sudija Osnovnog suda u Podgorici.

Zamjenik disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore je: Dijana Dragišić – sudija Osnovog suda u Podgorici.

Prvostepena disciplinska komisija:

 1. Milorad Marotić – sudija Višeg suda u Podgorici– član,
  Ivan Adamović – sudija Višeg suda u Bijelom Polju – zamjenik;
 2. Rade Ćetković – sudija Osnovnog suda u Podgorici,
  Igor Đuričković – sudija Osnovnog suda u Nikšiću – zamjenik;
 3. Dragoljub Strugar – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – član,
  Slavka Vukčević – notar sa službenim sjedištem u Budvi – zamjenik;


Drugostepena disciplinska komisija:

 1. Miraš Radović – sudija Vrhovnog suda – član,
  Vesna Jočić – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 2. Radojka Nikolić – sudija Vrhovnog suda – član,
  Hasnija Simonović – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 3. Marija Perišić – notar sa službenim sjedištem u Nikšiću – član,
  Lidija Klikovac – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – zamjenik;
 

Komisija za stručnu edukaciju notara

 1. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama, predsjednik
 2. Radojka Nikolić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, član
 3. Miodrag Pešić, sudija Višeg suda u Podgorici, član
 4. Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore, član
 5. Dr.Velibor Korać, Pravni fakultet u Podgorici, član


Etička komisija Notarske komore

 1. Darko Ćurić, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 2. Igor Stijović, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 3. Jadranka Adžić, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 4. Rade Jovanović, notar sa službenim sjedištem u Tivtu
 5. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama
 6. Svetozar Bogavac, notar sa službenim sjedištem u Beranama


Organi NKCG po mandatima:

2. novembar 2019. godine – 1. novembar 2021. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Antunović Ljubica, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Ćurić Darko, član UO
Jovanović Rade, član UO
Veljić Milonja, član UO

 

2. novembar 2017. godine – 1. novembar 2019. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO 
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Rade, član UO 
Lekić Pake, član UO
Stijović Igor, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2015. godine – 1. novembar 2017. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2013. godine – 1. novembar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

29. oktobar 2011. godine – 28. oktobar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

29. april 2011. godine – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO