Organizacija

Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čini 56 notara i to:

1. Adrović Harun
2. Adžić Jadranka
3. Antunović Ljubica
4. Bjeković Danko
5. Bogavac Svetozar
6. Bogić Mira
7. Bošnjak Slavica
8. Božović Senja
9. Čepić Tanja
10. Čović Biljana
11. Ćurić Darko
12. Đurasović Maja
13. Ismailaga Ilirjana
14. Janjušević Nataša
15. Jovanović Danilo
16. Jovanović Rade
17. Kalabrezi Gzim
18. Kardović Musić Majda
19. Kašćelan Branka
20. Klikovac Lidija
21. Klikovac Radmila
22. Knežević Dalibor
23. Knežević Irena
24. Knežević Verica
25. Konatar Biljana
26. Kostić Lela
27. Kovačević Irena
28. Kožar Feho
29. Krivokapić Kuhar Aleksandra
30. Lekić Pake
31. Lekić Šućo
32. Magdelinić Miladin
33. Marić Tamara
34. Marković Ljubiša
35. Marković Veselinka
36. Milošević Marina
37. Moštrokol Milica
38. Pavlović Svetlana
39. Perović Marinko
40. Perišić Marija
41. Polović Irena
42. Radović Sonja
43. Rakočević Nela
44. Redžepagić Senad
45. Sekulić Vuksan
46. Stijović Igor
47. Stojković Anka
48. Strugar Dragoljub
49. Škopelja Zoran
50. Veljić Milonja
51. Vujović Ranka
52. Vukčević Andrijana
53. Vukčević Slavka
54. Vukićević Branislav
55. Vuksanović Branka
56. Živaljević Milena

 

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.

Organi Notarske komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore
 • Disciplinski tužilac
 • Prvostepena i drugostepena komisija

 

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Vukićević Branislav.

Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore:
 Igor Stijović

Članovi Upravnog odbora su:
 Adžić Jadranka, Antunović Ljubica, Bogavac Svetozar, Bogić Mira, Ćurić Darko, Jovanović Rade i Veljić Milonja.

Članovi komisije za pregled finansijskog poslovanja su:
Vuksanović Branka, Vukčević Andrijana i Milena Živaljević.

Disciplinski tužilac Notarske komore Crne Gore je: Dijana Radulović – sudija Osnovnog suda u Podgorici.

Zamjenik disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore je: 
Milena Matović – sudija Osnovog suda u Podgorici.

Prvostepena disciplinska komisija:

 1. Jadranka Ćulafić – sudija Višeg suda u Bijelom Polju – član,
  Vladimir Novović – sudija Višeg suda u Podgorici – zamjenik;
 2. Nenad Vujanović – sudija Osnovnog suda u Podgorici, 
  Sava Mušikić – sudija Osnovnog suda u Baru – zamjenik;
 3. Dragoljub Strugar – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – član, 
  Slavka Vukčević – notar sa službenim sjedištem u Budvi – zamjenik; 


Drugostepena disciplinska komisija:

 1. Miraš Radović – sudija Vrhovnog suda – član,
  Natalija Filipović – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 2. Stanka Vučinić – sudija Vrhovnog suda – član,
  Radojka Nikolić – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 3. Irena Polović – notar sa službenim sjedištem u Budvi – član,
  Lidija Klikovac – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – zamjenik;

 

Komisija za stručnu edukaciju notara

 1. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama, predsjednik
 2. Radojka Nikolić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, član
 3. Miodrag Pešić, sudija Višeg suda u Podgorici, član
 4. Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore, član
 5. Dr.Velibor Korać, Pravni fakultet u Podgorici, član


Etička komisija Notarske komore

 1. Darko Ćurić, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 2. Igor Stijović, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 3. Jadranka Adžić, notar sa službenim sjedištem u Podgorici
 4. Rade Jovanović, notar sa službenim sjedištem u Tivtu
 5. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama
 6. Svetozar Bogavac, notar sa službenim sjedištem u Beranama


Organi NKCG po mandatima:

29. april 2011. – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO

29. oktobar 2011. – 28. oktobar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

2. novembar 2013. godine – 1. novembar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

2. novembar 2015. godine – 1. novembar 2017. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2017. godine – 1. novembar 2019. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO 
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Rade, član UO 
Lekić Pake, član UO
Stijović Igor, član UO
Veljić Milonja, član UO