Organizacija

Notarska komora Crne Gore je osnovana 29. aprila 2011. godine u Podgorici.

Notarsku komoru Crne Gore čini 55 notara i to:

Adžić Jadranka
Bekan Vladan
Bjeković Danko
Bogavac Svetozar
Bošnjak Slavica
Božović Senja
Čepić Tanja
Čović Biljana
Ćurić Darko
Čvorović Igor
Đorđe Ivanović
Đurasović Maja
Ilić Ivana
Ismailaga Ilirjana
Janjušević Nataša
Jovanović Rade
Jovanović Sanja
Kalabrezi Gzim
Kardović Musić Majda
Kašćelan Branka
Klikovac Lidija
Klikovac Radmila
Knežević Dalibor
Knežević Irena
Knežević Verica
Konatar Biljana
Kostić Lela
Kožar Feho
Krivokapić Kuhar Aleksandra
Lekić Sergej
Lekić Šućo
Marić Tamara
Marija Perišić
Marković Ljubiša
Milena Mitrović
Milošević Marina
Moštrokol Milica
Nikola Tomanović
Pantović Lidija
Pavlović Svetlana
Perović Marinko
Radović Sonja
Rakočević Nela
Redžepagić Senad
Šćepanović Ivanka
Sekulić Vuksan
Šestović Olja
Škopelja Zoran
Stijović Igor
Strugar Dragoljub
Veljić Milonja
Veselinka Marković
Vukčević Andrijana
Vukčević Slavka
Živaljević Milena

Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG.
Sjedište Notarske komore je u Podgorici.

Organi Notarske komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Komisija za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore
 • Disciplinski tužilac
 • Prvostepena i drugostepena komisija
 

Predsjednik Notarske komore Crne Gore: Darko Ćurić

Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore:
 Igor Stijović

Članovi Upravnog odbora su:
Jadranka Adžić, Svetozar Bogavac, Rade Jovanović, Dalibor Knežević, Vuksan Sekulić I Andrijana Vukčević.

Članovi komisije za pregled finansijskog poslovanja su:
Slavica Bošnjak, Veselinka Marković I Milena Živaljević.

* Mandat organima Notarske komore Crne Gore traje od 02.11.2021. do 02.11.2023. godine.

Disciplinski tužilac Notarske komore Crne Gore je: Bojana Burzan – sudija Osnovnog suda u Podgorici.

Zamjenik disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore je: Dijana Dragišić – sudija Osnovog suda u Podgorici.

Prvostepena disciplinska komisija:

 1. Milorad Marotić – sudija Višeg suda u Podgorici– član,
  Ivan Adamović – sudija Višeg suda u Bijelom Polju – zamjenik;
 2. Rade Ćetković – sudija Osnovnog suda u Podgorici,
  Igor Đuričković – sudija Osnovnog suda u Nikšiću – zamjenik;
 3. Dragoljub Strugar – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – član,
  Slavka Vukčević – notar sa službenim sjedištem u Budvi – zamjenik;


Drugostepena disciplinska komisija:

 1. Miraš Radović – sudija Vrhovnog suda – član,
  Vesna Jočić – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 2. Radojka Nikolić – sudija Vrhovnog suda – član,
  Hasnija Simonović – sudija Vrhovnog suda – zamjenik;
 3. Marija Perišić – notar sa službenim sjedištem u Nikšiću – član,
  Lidija Klikovac – notar sa službenim sjedištem u Podgorici – zamjenik;
 

Komisija za stručnu edukaciju notara

 1. Milonja Veljić, notar sa službenim sjedištem u Beranama, predsjednik
 2. Radojka Nikolić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, član
 3. Miodrag Pešić, sudija Višeg suda u Podgorici, član
 4. Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore, član
 5. Dr.Velibor Korać, Pravni fakultet u Podgorici, član
 

Komisija za etička pitanja NKCG

1. Lidija Klikovac, predsjednik
Nataša Janjušević, zamjenik
2.Slavica Bošnjak, član
Radmila Klikovac, zamjenik
3. Senja Božović, član
Nela Rakočević, zamjenik


Organi NKCG po mandatima:

2. novembar 2021. godine – 1. novembar 2023. godine

Darko Ćurić, predsjednik NKCG i UO od 15.10.2022. godine. (Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO)
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Jovanović Rade, član UO
Knežević Dalibor, član UO
Sekulić Vuksan, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2019. godine – 1. novembar 2021. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Stijović Igor, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Antunović Ljubica, član UO
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Ćurić Darko, član UO
Jovanović Rade, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2017. godine – 1. novembar 2019. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO 
Bogavac Svetozar, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Rade, član UO 
Lekić Pake, član UO
Stijović Igor, član UO
Veljić Milonja, član UO

2. novembar 2015. godine – 1. novembar 2017. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Adžić Jadranka, član UO
Bogić Mira, član UO
Jovanović Danilo, član UO
Jovanović Rade, član UO
Milošević Anđelko, član UO
Stijović Igor, član UO
Vukčević Andrijana, član UO

2. novembar 2013. godine – 1. novembar 2015. godine

Branislav Vukićević, predsjednik NKCG i UO
Darko Ćurić, potpredsjednik NKCG i UO
Marina Milošević, član UO
Marinko Perović, član UO
Danko Bjeković, član UO
Tamara Marić, član UO
Lidija Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Andrijana Vukčević, član UO

29. oktobar 2011. godine – 28. oktobar 2013. godine

Tanja Čepić, predsjednica NKCG i UO
Gzim Kalabrezi, potpredsjednik NKCG i UO
Rajko Janković, član UO
Lela Kostić, član UO
Ljubica Antunović, član UO
Tamara Marić, član UO
Jadranka Adžić, član UO
Darko Ćurić, član UO
Sonja Radović, član UO

29. april 2011. godine – 29. oktobar 2011. godine

Anđelko Milošević, predsjednik NKCG
Lidija Klikovac, potpredsjednik NKCG
Branislav Vukićević, predsjednik UO
Rajko Janković, potpredsjednik UO
Radmila Klikovac, član UO
Sonja Radović, član UO
Marinko Perović, član UO
Dalibor Knežević, član UO
Senad Redžepagić, član UO