Delegacija NKCG u Berlinu

Delegacija Notarske komore Crne Gore je na poziv Savezne Notarske komore Njemacke boravila u Berlinu od 01. do 04.03.2023. godine u studijskoj posjeti. U posjeti njemackim notarima bilo je 12 crnogorskih notara predvodjenih predsjednikom NKCG Darkom Curicem.

Prvog dana posjete odrzan je duzi veoma interesantan i koristan sastanak i razmjena iskustava sa predsjednikom Savezne notarske komore Njemacke gospodinom Jensom Bormanom, kao i funkcionerom Njemacke komore i predsjednikom Komisije za medjunarodne odnose UINL gospodinom Rihardom Bokom.

Sljedeci dan, uz rukovodjenje njemackog notara i predstavnika Savezne Njemacke notarske komore za medjunarodne odnose, gospodina Lovra Matasica odrzana je veoma interesantna prezentacija o dostignucima njemackih notara o uvodjenju digitalizacije u notarijat, u prvom redu u pogledu elektronskog podnosenja zahtjeva za promjene vlasnistva i drugih stvarnih prava na nekretninama u zemljisno-knjiznim sudovima, zahtjeva za osnivanje i statusnih promjena privrednih drustava u trgovacki registar, kao i vrlo vaznim pitanju elektronskog registra notarskih dokumenata.

Posljednjeg dana crnogorski notari su posjetili notarsku kancelariju u Berlinu u kojoj su imali priliku da vide kako u praksi izgleda primjena digitalnih dostignuca njemackih notara, kao i da se neposredno upoznaju sa nacinom njihovog rada. NKCG je zahvalna Saveznoj Notarskoj komori Njemacke na izuzetnom gostoprimstvu i odlicnoj organizaciji i programu posjete, a posebno predsjedniku gospodinu Jensu Bormanu, gospodinu Richardu Boku i gospodinu Lovru Matasicu, uz nadu za nastavak i do sada uspjesne saradnje izmedju nasih notarijata.