Novosti

Svečana akademija povodom 50 godina postojanja Pravnog fakulteta UCG

Svečana akademija povodom 50 godina postojanja Pravnog fakulteta UCG

Dana 22. decembra 2022. godine u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održana je Svečana akademija 50 godina od osnivanja…
POSJETA DELEGACIJE PRAVNOG FAKULTETA U PRIŠTINI

POSJETA DELEGACIJE PRAVNOG FAKULTETA U PRIŠTINI

ENEMLOS je jedan od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, koji je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju…
ODRŽANE OBUKE ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA

ODRŽANE OBUKE ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA

U okviru Projekta „ENEMLOS“ predstavnici Notarske komore Crne Gore, notari Igor Stović i Darko Ćurić su održali predavanje za studente…
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UPRAVE POLICIJE, SEKTORA ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UPRAVE POLICIJE, SEKTORA ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

Dana 15.12.2022. godine održan je sastanak međuresorne radne grupe formirane od strane Uprave policije, Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, u vezi…
ODRŽAN JE SEDMI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „ODGOVORNOST I PROFESIONALIZAM U PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI

ODRŽAN JE SEDMI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „ODGOVORNOST I PROFESIONALIZAM U PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI

Dana 16.12.2022. godine održan je sedmi sastanak članova Upravnog odbora Projekta Savjeta Evrope na kojem su uzeli učešće i predstavnici…
POČETAK RADA NOVOIMENOVANE NOTARKE U KOTORU

POČETAK RADA NOVOIMENOVANE NOTARKE U KOTORU

Notarska komora Crne Gore obavještava da je dana 12.12.2022. godine počela sa radom notarka SANJA JOVANOVIĆ, sa službenim sjedištem u…
OKRUGLI STO NOTARSKE KOMORE CRNE GORE održan 10.12.2022. godine.

OKRUGLI STO NOTARSKE KOMORE CRNE GORE održan 10.12.2022. godine.

Dana 10.12.2022. godine Notarska komora Crne Gore je organizovala Okrugli sto na temu “Prekogranična saradnja notara u obavljanju poslova iz…
IZVJEŠTAJ O SLUŽBENOM PUTOVANJU -UČEŠĆU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA NOTARSKE KOMORE CRNE GORE NA SKUPŠTINI UINL, SJEDNICI GENERALNOG SAVJETA I MEĐUNARODNOM KONGRESU NOTARA 28.11.2022.-03.12.2022. U MEKSIKU

IZVJEŠTAJ O SLUŽBENOM PUTOVANJU -UČEŠĆU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA NOTARSKE KOMORE CRNE GORE NA SKUPŠTINI UINL, SJEDNICI GENERALNOG SAVJETA I MEĐUNARODNOM KONGRESU NOTARA 28.11.2022.-03.12.2022. U MEKSIKU

28.11.2022.-03.12.2022. U MEKSIKU Predsjednik Notarske komore Darko Ćurić i potpredsjednik Notarske komore Igor Stijović, shodno odluci Upravnog odbora NKCG boravili…
Početak rada novoimenovanog notara u Baru

Početak rada novoimenovanog notara u Baru

Notarska komora obavještava da je dana 14.11.2022. godine počeo je sa radom notar SERGEJ LEKIĆ sa službenim sjedištem u Baru.
ARHIVA NOTARA KOJI SU PRESTALI SA VRŠENJEM NOTARSKIH POSLOVA

ARHIVA NOTARA KOJI SU PRESTALI SA VRŠENJEM NOTARSKIH POSLOVA

Notarska komora obavještava javnost da su arhive notara koji su prestali sa radom prešle u nadležnost novoimenovanih notara. Arhivu notarke…