Delegacija NKCG u Poznanju

U organizaciji Notarske komore Crne Gore sa Notarskom komorom Poznanj u periodu od 30. septembra do 3. oktobra 2023. godine, crnogorski notari, njih 22, predvođeni potpredsjednikom Igorom Stijovićem, otputovali su u studijsku posjetu svojim kolegama u Poljskoj, u Poznanju. 

Kako Komora ima jaku međunarodnu saradnju sa svim notarskim komorama iz okruženja i iz zapadne Evrope, te je iz ove saradnje proistekla ideja da se crnogorski notari upoznanju sa poljskim istorijatom notarskog prava, notarskim sistemom rada kako u komorama tako i u poljskim notarskim kancelarijama.

Prvog dana posjete, obzirom da je bio vikend, delegacija je obišla grad Pozananj, upoznala se sa istorijskim i kulturnim značajem ovog grada i u lijepoj atmosferi jednog restorana upoznali većinu svojih kolega iz Poznanja.

Drugi dan je bio rezrevisan za stručnu prezentaciju. Pri obilasku Osnovnog suda u Poznanju, prezentovan je istorijat poljskog pravnog sistema, kao i veoma zanimljiva arhitektura ove zgrade. Veoma interestano za notare je da u nadležnosti ovog suda pripada katastar, gdje su se crnogorski notari upoznali sa digitalnim dostignućima poljskog notarijata. Na licu mjesta je prezentovano kako jedan poljski kolega elektronskim putem podnosi zahtjev sudu o sačinjenom notarskom aktu, na osnovu kojeg se vrši zabilježba u Listu nepokretnosti. Drugo odjeljene suda, sastavljeno od sudija, vrši samu promjenu vlasništva po osnovu tog dostavljenog akta. Zanimljivo je to što poljski kolega notar u svojoj kancelariji čuva akte do 10 godina, nakon čega ih predaje nadležnom sudu na čuvanje za sledećih 50 godina, pa je organizovan obilazak arhiva suda, u kojem smo mogli da uočimo notarske akte stare više desetina godina. Nakon toga, crnogorski notari su posjetili dvije kancelarije poljskih notara gdje su se mogli upoznati  kako u praksi izgleda način njihovog rada i primjena digitalnih tehnologija. Od strane predsjenika Anzdreja Rataja na kraju dana je u Notarskoj komori Poznanj održan veoma interesantan i koristan sastanak, sa temom istorija polskog notarijata, potom prelazak na privatni notarijat i prezentacija rada organa i komisija njihove Komore.

Notarska komora je zahvalna Notarskoj komori Poznanja na izuzetnom gostoprimstvu i odličnoj organizaciji i programu posjete, a posebno članu Upravnog odbora Slawomiru Lakomy, predsjedniku Andzrdreju Rataj, te notaru Olafu Peretiatkowicz uz nadu za nastavak tako uspješne saradnje između naših notarijata.