Intervju sa predsjednikom Notarske komore Crne Gore, Branislavom Vukićevićem

Predsjednik Notarske komore CG je odgovarao na pitanja  za  časopis  studenata Pravnog fakulteta “Iure et facto” u Podgorici. Intervju možete pogledati na linku.