IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU PREDSTAVNIKA NOTARSKE KOMORE CRNE GORE NA SJEDNICI KOMISIJE ZA EVROPSKE POSLOVE (CAE) MEĐUNARODNE NOTARSKE UNIJE U BARCELONI 25.11.2021.-28.11.2021.godine

Delegacija Notarske komore Crne Gore, sa predsjednikom NKCG na čelu boravila je od 25.11.2021. do 28.11.2021. u Barceloni, radi prisustva i učešća na sjednici Komisije za evropske poslove Međunarodne notarske unije (CAE) .

Predsjednik UINL, Cristina Armella, potpredsjednik UINL za Evropu Lionel Galliez, predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju notara Richard Bock i predsjednik Komisije za evropske poslove Franco Salerno Cardillo su podnijeli izvještaje iz svoje nadležnosti o događanjima između dvije sjednice Komisije.

Sama sjednica Komisije u Barseloni protekla je većim dijelom u sjenci pandemije COVID-19 i značajno otežanog rada notarijata u tim uslovima, pri čemu se u raspravama i izlaganjima na sjednici Komisije većim dijelom insistiralo na stvaranju uslova za uvođenje tzv.„digitalnog notarskog akta“, većem korišćenju digitalne tehnologije i putem izmjene relevantnih propisa omogućavanja potpisivanja notarskih akata „na daljinu“ uz obezbjeđenje mjera sigurnosti putem obezbjeđenja autentičnosti potpisa stranaka upotrebom digitalnog potpisa odnosno digitalnog certifikata. Međutim, prilikom pojedinačnog izjašnjavanja predstavnika notarijata utvrđeno je da je za sada vrlo mali broj država stvorio zakonske uslove za to. Austrija je jedna od država čiji notarijat ima uslove da sačinjava notarske akte „na daljinu“ a stranke putem digitalnog potpisa koji dobijaju od strane zvaničnih provajdera mobilne telefonije, mogu putem tih certifikata da potpisuju notarske akte. Za sada jedino ograničenje za to u međunarodnom pravnom saobraćaju je u tome što digitalne certifikate za tu namjenu izdaju samo austrijski provajderi mobilne telefonije, pa stranka barem jednom mora doći u Austriju kako bi u propisanoj proceduri pribavila takav digitalni certifikat.

Druge dvije teme koje su bile u fokusu ove sjednice CAE su: mogućnost registracije privrednih društava on line kao i mogućnost notara da učestvuju u mirnom rješavanju sporova kao medijatori.

Prilikom pojedinačnog izjašnjavanja svake prisutne delegacije o stanju u njihovom notarijatu istakli smo da je naš notarijat, s obzirom na trenutnu političku situaciju a naročito činjenicu da trentuno nemamo Ministra pravde, trenutno nije u fokusu interesovanja vlasti i eventualnih zakonodavnih promjena. Međutim, ukazali smo na gorući problem neizvjesnosti u pogledu regulisanja uslova za prestanak notarske funkcije, koja u tom pogledu dijeli neizvjesnost sa tužilačkom i sudijskom funkcijom. Iako je u evropskim zemljama uslov za prestanak notarske funkcije regulisan u samim zakonima o notarima na način da su precizno regulisane godine starosti sa kojim notarima prestaje notarska služba, na taj način regulisaće to pitanje putem lex specialis, to nije slučaj u Crnoj Gori. Naime, u Crnoj Gori je uslov za prestanak notarske službe posredno regulisan zakonom o notarima na posredan način, povezujući prestanak notarske službe sa opštim uslovima za sticanje starosne penzije. Istakli smo i naša nastojanja da se ovo pitanje riješi Zakonom o notarima i propiše posebna starosna granica za prestanak notarske funkcije. Iako smo od strane članova komisije CAE naišli na razumijevanje i podršku za rješavanje ovog važnog pitanja na taj način, na žalost naš utisak je da Međunarodna notarska unija malo može da učini na poboljšanju položaja notara u Crnoj Gori po ovom pitanju.

U daljem toku sjednice prisustvovali smo izvanrednoj prezentaciji Amande Jimenez Pinton, savjetnika u Međunarodnom arbitražnom sudu koja se odnosila na pravilno pripremanje klauzula o arbitraži, odnosno rješavanju sporova u notarskim ugovorima. Prilikom predstavljanja prezentacije imali smo prilike da vidimo veoma korisna rješenja koja se mogu primijeniti naročito prilikom sačinjavanja notarskih zapisa sa međunarodnim elementom u kojem je vrlo bitno pitanje utvrđivanje mjerodavnog prava za tumačenje ugovora, kao i pitanja nadležnosti za rješavanje sporova povodom ugovora.

Na sjednici su razmatrane i studije koje su trenutno u fazi izrade od strane stručnih tijela Komisije a odnose se na nadležnost notara u razvodu braka, priprema modela punomoćja sa međunarodnim elementom kao i dalja razrada izuzetno uspješne studije o nasljednom pravu koja je 2016. godine pretočena u značajnu knjigu „Naljeđivanje u Evropi“, u čijem stvaranju je Notarska komora Crne Gore preko svog predstavnika dala značajan doprinos.

U drugoj fazi sjednice održana je sjednica Međunarodne notarske akademije na temu Ocjena stanja u evropskim zemaljama u vezi prilagođavanja Konvencije Ujedinjenih nacija o osobama sa invaliditetom 2006.

Takođe, imali smo priliku i za susrete sa brojnim kolegama notarima sa kojima smo razmijenili iskustva i viđenja stanja u njihovim notarijatima, pri čemu je naročito korisna bila razmjena mišljenja sa delegacijom Sjeverne Makedonije,predsjednikom NKSM Metodijom Ristevskim i članom CAE notarom Nenadom Tripunoskim kojom prilikom je iznesena veoma interesantna ideja u pogledu unapređenja saradnje notarijata na zapadnom Balkanu, putem organizovanja konferencije zapadnobalkanskih notarijata.

Član Upravnog odbora NKCG – Član CAE
Darko Ćurić