Međunarodne Konferencije o sprječavanju pranja novca u notarskoj praksi i Notarijatu u digitalnom vremenu

Izvještaj sa ovih konferencija možete naći ovdje.