Memorandum o saradnji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

U petak 16. februara 2018. godine potpisan je Memorandum o saradnji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Uvidjevši zajedničke interese, a na inicijativu Notarske komore Crne Gore, u petak 16. februara 2018. godine potpisan je Memorandum o sardanji Notarske komore Crne Gore i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Memorandum su potpisali Branislav Vukićević, predsjednik Notarske komore i sudija Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra. Potpisivanju su prisustvovali i potpresjednik Notarske komore Darko Ćurić i notar iz Podgorice Vukčević Andrijana, predsjednik Komisije za stručnu edukaciju notara.

Memorandum je potpisan u cilju uspostavljanja saradnje na polju organizovanja i sprovođenja obuka za potrebe notara.

Memorandum o saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu