ODRŽAN OKRUGLI STO U PODGORICI

Dana 16. aprila 2024. godine u organizaciji Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, u saradnji sa Crnogorskim udruženjem tumača i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu održan je Okrugli sto „Pravičnost sudskih postupaka:uloga i odgovornost tumača i prevodilaca“.

Navedeni skup se organizuje u okviru projekta: Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori (HF 7) uz podršku Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a implementira Savjet Evrope.

Ispred Notarske komore Crne Gore skupu je prisustvovao predsjednik Darko Ćurić. Predsjednik Komore je istakao važnu ulogu i značaj koji tumači i prevodioci imaju kad je notarijat u pitanju, cijeneći koordinaciju i međusobnu saradnju kao izuzetnu. Pored predstavnika MInistarstva pravde, aktivno učešće su uzeli predstavnici sudstva, tužilaštva, advokati, javni izvršitelji i sudski vještaci.