Održan seminar NKCG 13. i 14. aprila 2024. godine

U dane 13. i 14. aprila 2024. godine Notarska komora Crne Gore je organizovala dvodnevnu edukaciju. Seminar je privukao značajan broj notara s područja Crne Gore, pravnih stručnjaka i predstavnika pravosudnih i državnih institucija, što je doprinijelo kvalitetnoj razmjeni znanja i iskustava.

Prvi dio seminara bio je posvećen aktuelnim pitanjima u postupku upisa stvarnih prava pred Upravom za nekretnine. Vršilac dužnosti direktora Uprave za nekretnine, gospodin Marko Bulatović i načelnik Direkcije za drugostepeni upravni postupak gospodin Uglješa Bakočević u saradnji sa predsjednikom Notarske komore Crne Gore, gospodinom Darkom Ćurićem aktivno su dali svoj doprinos seminaru. Razmatrana su brojna pitanja iz teorije i prakse, s ciljem unapređenja međusobne saradnje i olakšavanja rada. Seminaru su takođe prisustvovali i načelnici područnih jedinica Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Šavnik i Nikšić, kao i predstavnici Sektora za informacioni sistem i Sektora za katastar nepokretnosti Uprave za nekretnine. I oni su takođe dali doprinos u diskusiji i preporukama za rješavanje konkretnih problema.

Kao rezultat ovog konstruktivnog seminara sa ciljem usaglašavanja stavova i mišljenja doneseni su zaključci koji će se koristiti u daljem radu između ove dvije institucije. Još jednom je naglašeno da je pravna sigurnost ključna za održavanje povjerenja u pravni sistem i efikasno funkcionisanje institucija.
Nastavak seminara prvog dana obilježila je gospođa Ranka Vuković, sudija Vrhovnog suda Crne Gore u penziji, koja je obradila izuzetno interesantnu temu – Bračni ugovori, koji se u poslednje vrijeme sve češće pojavljuju u notarskoj praksi. Ovi ugovori pokrivaju različite pravne institute, uključujući raspodjelu imovine, finansisjke obaveze i sl., a prilagođavajući specifične potrebe svakog para.

Drugog dana seminara fokus je bio na ulozi notara u ostavinskim postupcima, a predavač gospođa Vojislavka Vuković Goločevac, sudija Višeg suda u Podgorici, notarima je približila praktične izazove sa kojima se notari suočavaju u svom radu prilikom raspodjele zaostavštine.

Na zabavnoj večeri uz ugodne zvuke muzike, notari su imali priliku da se u dobroj atmosferi opuste od radnog dijela seminara i da upriliče ispraćaj u penziju svojih doskorašnjih, a dragih kolega Svetozara Bogavca i Ljubice Antunović.