Održana radionica na temu “Nacrt Poslovnika o radu Etičke komisije ” 17.maja 2021.godine

Nakon usvajanja novog Kodeksa notarske etike u decembru 2020. godine, projekat „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ pružio je podršku Notarskoj komori Crne Gore u izradi Poslovnika Etičke komisije Notarske komore. Poslovnikom se uređuje način rada i odlučivanja Etičke komisije koja je nadležna za primjenu novog Kodeksa notarske etike.

Tokom radionice koja je održana u Podgorici, 17. maja 2021. godine, članovi Notarske komore su razmatrali nacrt Poslovnika koji je izradio lokalni konsultant Savjeta Evrope. Izrada Poslovnika će omogućiti Etičkoj komisiji da efikasno vrši svoju ulogu u promovisanju i primjeni novog Kodeksa, sa ciljem jačanja odgovornosti notarske profesije.

Radionica je organizovana u saradnji sa Notarskom komorom Crne Gore, u okviru projekta„Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koja je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horisontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022.”