ODRŽANA RADIONICA U BUDVI NA TEMU “INSTRUMENTI I MEHANIZMI ZA DJELOTVORNU PRIMJENU ETIČKIH I DISCIPLINSKIH STANDARDA I PROCEDURA”

U organizacij Savjeta Evrope, u okviru Projekta “ Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore”, od 15 do 17 decembra 2021. godine održana je u Budvi regionalna radionica „Instrumenti i mehanizmi za djelotvornu primjenu etičkih i disciplinskih standarda i procedura” za članove Notarske komore i Komore javnih izvršitelja Crne Gore.

Na radionici su uzeli učešća predstavnici Notarske komore, koji su dali osvrt na Kodeks notarske etike i izazove u njegovoj primjeni, uz online prezentacije etičkih kodeksa iz zemalja u regionu. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da se saradnja Notarske komore sa Savjetom Evrope u okviru Projekta nastavlja u 2022. godini kada će biti organizovane obuke za notare na temu etike.