ODRŽANE OBUKE ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA

U okviru Projekta „ENEMLOS“ predstavnici Notarske komore Crne Gore, su održali predavanje za studente Pravnog fakulteta u Podgorici i to:

Lidija Klikovac(31.05.2023.) na temu “Ugovor o poklonu”
Dalibor Knežević (02.06.2023.) na temu “Testament”
Maja Đurasović ( 07.06.2023.)na temu “Ugovor o doživotnom izdržavanju”