Održano savjetovanje na temu zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Dana 10. februara 2024. godine, u organizaciji Notarske komore Crne Gore u hotelu “Ramada” u Podgorici održano je savjetovanje na temu primjene i prezentacije Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je stupio na snagu 13.12.2023. godine.

Savjetovanje je bilo izuzetno korisno s obzirom na aktuelne zakonodavne promjene. Predavači na ovom događaju bili su gospodin Aleksandar Radović, rukovodilac Sektora za finansijsko – obavještajne poslove i gospođa Nataša Starovlah-Knežević, načelnica u Sektoru za finansijsko-obavještajne poslove.

Gospodin Radović je pružio pregled ključnih aspekata novog Zakona, ističući važnost pridržavanja propisa i ulogu notara u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma, kao i saradnju notara sa relevantnim institucijama kako bi se osigurala efikasna primjena zakonskih odredbi.

Gospođa Starovlah-Knežević je značajno doprinijela diskusiji pružanjem praktičnih smjernica za implementaciju ovog Zakona kao i odgovorila na brojna pitanja koje su notari postavili, što je od izuzetnog značaja za svakodnevnu notarsku praksu.

Savjetovanju je prisustvovao veliki broj notara i njihovih saradnika iz notarskih kancelarija. Interakcija između predavača i učesnika bila je aktivna, što je rezultiralo konstruktivnom razmjenom mišljenja i iskustava.

Ovo savjetovanje predstavlja redovnu praksu Notarske komore Crne Gore koja pruža notarima priliku za stalnim usavršavanjem sa ciljem boljeg prilagođavanja promjenama u zakonodavstvu.