OKRUGLI STO NOTARSKE KOMORE CRNE GORE održan 10.12.2022. godine.

Dana 10.12.2022. godine Notarska komora Crne Gore je organizovala Okrugli sto na temu “Prekogranična saradnja notara u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti“ u hotelu “CUE Podgorica” u Podgorici.

U svojstvu predavača učestvovali su Prof. dr. Slavko Đorđević, koji je izlagao na temu „Notarski poslovi – osvrt na neka pitanja iz ugla međunarodnog privatnog prava“ i sutkinja Višeg suda u Podgorici Senka Danilović, koja je izlagala na temu „Aktuelna sudska prakasa u vezi sa postupanjem notara u predmetima sa međunarodnim elementom“.

Okrugli sto je organizovan sa željom da okupi članove crnogorske, kao i predstavnike notarskih komora iz okruženja, profesore, pravnike i sudije iz zemlje i inostranstva, radi sagledavanja mišljenja i diskusije na temu međunarodnog privatnog prava, sa kojima se notari u regionu susreću u praksi i koji će u najvećoj mjeri uticati na buduća zakonska rješenja po ovom pitanju.

Na kraju dana, a u duhu dosadašnjih druženja, zajedno sa svojim članovima i prijateljima iz zemlje i okruženja, Notarska komora Crne Gore je svečanom večerom obilježila kraj ove poslovne godine. Tom prilikom su uručeni prigodni pokloni notarima koji su pošli u penziju uz zahvalnost na doprinosu razvoja notarijata u Crnoj Gori.

Materijal predavača
Prezentacija
Mišljenje