POČETAK RADA NOVOIMENOVANIH NOTARA

Notarska komora Crne Gore obavještava da je dana 15.06.2023. godine počela sa radom novoimenovana notarka BILJANA RAKOČEVIĆ, sa službenim sjedištem u Kolašinu, dok je novoimenovana notarka MILENA JOVOVIĆ počela sa radom dana 16.06.2023. godine sa službenim sjedištem u Zeti.