Početak rada novoimenovanog notara u Baru

Notarska komora obavještava da je dana 14.11.2022. godine počeo je sa radom notar SERGEJ LEKIĆ sa službenim sjedištem u Baru.