POČETAK RADA NOVOIMENOVANOG NOTARA

Notarska komora obavještava da je dana 07.06.2023. godine počela sa radom novoimenovana notarka JELENA ANDRIJAŠEVIĆ, sa službenim sjedištem u Podgorici, na adresi Vuka Karadžića br.5.