POSJETA DELEGACIJE PRAVNOG FAKULTETA U PRIŠTINI

ENEMLOS je jedan od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, koji je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Ključni ciljevi ovog projekta su modernizacija i usmeravanje postojeće nastavne prakse, posebno u praktičnim pravnim disciplinama. Takođe, cilj je i povećanje kapaciteta na pravnim fakultetima; sticanje novih i razvijanje postojećih pravnih vještina; te uspostavljanje dugoročne i održive saradnje sa pravnim institucijama zemalja učesnica projekta. U krajnjem, važan cilj je i razvijanje interesovanja i motivacije studenata; poboljšanje zapošljivosti studenata prava i omogućavanje široj zajednici – posebno ranjivim klijentima da zaštite svoja prava putem tako što će im se pružiti besplatan pravni savjet.

U okviru ENEMLOS projekta, kao jedan od partnera Notarska komora Crne Gore dana 21.12.2022. godine se sastala sa delegacijom Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini koju su predvodili dekan prof. dr Avni Puka, profesori Bedri Peci i Muhamed Vokri i 10 studenata.

Delegaciju je u prostorijama Notarske komore Crne Gore primio predsjednik Darko Ćurić, koji je u opuštenoj i kreativnoj atmosferi, predočio gostima rad notarske službe, iskustva uvođenja i razvoja notarijata u crnogorskom pravnom sistemu, kao i međunarodnu praksu.