POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA U PODGORICI NOTARSKOJ KOMORI

Dana 17.05.2023. godine.

U okviru Projekta ENEMLOS studenti master studija sa građanskog smjera na predmetu Nasljednopravna klinika i koji pohađaju pravnu kliniku u okviru projekta sa predmetnim nastavnikom prof. dr Biljanom Đuričin posjetili su Notarsku komoru Crne Gore. Sudente je primio predsjednik Notarske komore Darko Ćurić sa saradnicima. Predsjednik Ćurić je održao korisnu obuku studentima o notarijatu u Crnoj Gori, uz prezentaciju konkretnih slučajeva iz prakse I aktuelnim problemima sa kojima se notari susreću u svakodnevnom radu. Studenti su pokazali veliko interesovanje na obuci u odnosu na pitanja sa kojima se notari susreću u radu, a koji su naročito korisni za rad studenata na pravnim klinikama I davanja pravnih savjeta živim klijentima.

Notarska komora Crne Gore od svog osnivanja ima tradicionalno dobru saradnju sa Pravnim fakultetom UCG. Ova saradnja je posebno unaprijeđena preko projekta ENEMLOS u kojem su notari neakademski partneri i u čijoj realizaciji aktivno učestvuju.