Seminar u Pragu 15. i 16. septembra

U organizaciji notarijata R. Češke održan je seminar u Pragu 15. i 16. septembra 2022. Teme nacionalnih sagovornika ENN-a posvećene su borbi protiv pranja novca. Seminar je pružio priliku da se razgovara o praktičnim iskustvima notara u različitim zemljama EU, poput Austrije, Španije i Češke. Takođe specijalni fokus je bio na pravnoj podršci evropskog notarijata narodu Ukrajine . Ispred Notarske komore Crne Gore učešće je uzeo potpredsjednik Igor Stijović.