STUDIJSKA POSJETA UČESNIKA U ENEMLOS PROJEKTU Regent’s Univerzitetu u Londonu

U okviru studijske posjete planirane projektom ENEMLOS partneri iz Crne Gore posjetili su Regent’s Univerzitet u Londonu u periodu od 26. do 30. septembra 2022. godine.

Delegaciju koju su činili predstavnici Pravnog Fakulteta Univerziteta Crne Gore na čelu sa dekankom prof. dr Anetom Spaić; predstavnik Notarske komore Crne Gore, notar Darko Ćurić; te predstavnici Vrhovnog suda Crne Gore; Centra za alternativno rješavanje sporova; i Advokatske komore Crne Goru ugostio je domaćin ispred ovog fakulteta prof. dr Neven Anđelić.

Svi radni sastanci realizovani su u prostorijama prestižnog Univerziteta Regent’s iz Londona koji je fokusiran na pružanje vrhunske usluge visokog obrazovanja internacionalnim studentima iz svih krajeva svijeta. Ovo je bila prilika da se učesnici upoznaju sa studijskim programima Univerziteta i razvijenim standardima u području nastave i evaluacije studenata kroz interaktivne prezentacije. Predstavljen je novi koncept programskog planiranja koji je usklađen s aktualnim potrebama studenata i tržišta rada, a povećava izglede za zaposlenje svršenih akademaca.

Profesor i bivši advokat g-dinom Philip Benjamin je predstavio pravni sistem Ujedinjenog Kraljevstva i specifičnosti pravosuđa i advokature, fokusirajući se na razlike između precedentnog i evropskog kontinentalnog prava.