Svečana akademija povodom 50 godina postojanja Pravnog fakulteta UCG

Dana 22. decembra 2022. godine u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održana je Svečana akademija 50 godina od osnivanja Pravnog fakulteta na kojoj se gostima obratila dekanka Pravnog fakulteta, prof. dr Aneta Spaić, potom dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zoran Mirković, kao i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr Ivan Koprić.

Najviši državni zvaničnici, predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, predsjednica Skupštine Crne Gore, Danijela Đurović, predstavnici diplomatskog kora, sudije, tužioci, notari, advokati i brojni prijatelji Pravnog fakulteta su prisustvovali Svečanoj akademiji.

Uručene su nagrade dekanima koji su obilježili značajan period razvoja fakulteta, prof. dr Dragan Radonjić, prof. dr Dragan K. Vukčević i prof. dr Zoran Rašović, dok je iz reda nenastavnog osoblja, fakultet za poseban doprinos nagradio mr Branka Rogića i Anđelinu Stojanović.

Takođe su nagrađeni i brojni studenti Pravnog fakulteta, za ostvaren akademski uspjeh, i to:

Nagradu Komore Javnih izvršitelja Crne Gore dobili su studenti: Ivana Todorović, Aleksandra Spalević i Mirjana Kasalica.

Nagradu Notarske komore Crne Gore koju je uručio predsjednik Darko Ćurić dobili su studenti: Milica Radulović, Anđelija Vukanić, Božo Knežević i Andrija Filipović.

Pravni fakultet je za najbolji postignut uspjeh na prvoj godini osnovnih studija nagradio sljedeće studente: Luka Radović, Lazar Šćekić i Aleksandra Raičević.

Za ostvaren najbolji uspjeh na drugoj godini studija Fakultet je nagradio sljedeće studente: Matija Filipović, Jovana Rečević i Katarina Danilović, dok su najbolji studenti treće godine osnovnih studija: Elzana Bošnjak, Antonina Radović, Jovan Dabović i Vučić Filipović.Nagrada Advokatske komore Crne Gore otišla je u ruke studenta Vučića Filipovića.