ARHIVA NOTARA KOJI SU PRESTALI SA VRŠENJEM NOTARSKIH POSLOVA

Notarska komora Crne Gore obavještava javnost da su arhive notara koji su prestali sa radom prešle u nadležnosti novoimenovanih notara.

Arhivu notarke Irene Polović je preuzela notarka Milena Mitrović sa službenim sjedištem u Budvi, dok je arhivu notara Branke Vuksanović preuzeo notar Nikola Tomanović, takođe sa sjedištem u Budvi.
Arhiva notara Danila Jovanovića je prešla u nadležnost notara Đorđa Ivanovića sa službenim sjedištem u Tivtu, dok je arhivu notarke Ranke Vujović preuzela notarka Ivana Ilić, sa službenim sjedištem u Danilovgradu.

Ranije je arhiva notara Anđelka Miloševića prešla u nadležnost notarke Maje Đurasović, dok je arhivu notara Rajka Jankovića preuzela notarka Nela Rakočević.